home
Společnost
Služby
Řešení
Migrace
AFOS
CEDAM
Technologie
Zákazníci
Partneři
Kontakty


bod Řešení bod AFOS bod AFOS Business Logics
linka

afos

Koncepce AFOSu umožňuje implementovat libovolné aplikační i systémové funkce (Business Logics) „mezi“ existujícím back-end systémem a uživatelem. Tímto způsobem lze efektivně rozšířit existující back-end systém, včetně přidání funkcí zcela na něm nezávislých – klasický koncept front-end systému.

Implementace aplikační logiky (Business Logics) následuje po vygenerování příslušných formulářů. Pro popis logiky je použit tzv. Rule Language. Celý AFOS využívá centrální databanky (tzv. repository), obsahující komplexní model cílové aplikace. Při využití vývojového nástroje AppBuilder firmy BluePhoeninx je AFOS platformově nezávislý, lze ho implementovat v prostředí Windows, Linux, Unix, HPUX, AIX, AS/400 a mainframe.

AFOS může pracovat s několika back-end systémy a s několika databázemi současně. Lze ho proto využít pro integrační i migrační projekty.

Podporované standardy
AFOS podporuje běžně používané architektury klientů:

tlustý klient
  • Java Windows klient
  • Klient s podporou JRE 1.3.
  • Server s podporou JRE 1.3.
  • Remote Method Invocation (RMI)
  • SQL databáze podporující JDBC rozhranní (MS SQL, Oracle, UDB DB2, Sybase, …. )

tenký klient
  • Internetový prohlížeč (IE 5.5 nebo vyšší)
  • Java servlety (s podporou komponent EJB)
  • Aplikační server (Tomcat, IBM WebSphere, BEA WebLogic, …. )
  • HTTP protokol
  • SQL databáze podporující JDBC rozhranní (MS SQL, Oracle, DB2 UDB, Sybase, …. )
 

 

© Level 10 spol. s r.o., všechna práva vyhrazena, webdesign www.jak.cz