home
Společnost
Služby
Řešení
Migrace
AFOS
CEDAM
Technologie
Zákazníci
Partneři
Kontakty


bod Řešení bod AFOS bod AFOS Framework
linka

nadpis

Cílem AFOS FrameWork (FW) je nabídnout nástroj, který bude sloužit jako prostředek významně urychlující vývoj informačního systému. Jedná se o speciální nástroj pro návrh jednotlivých formulářů (obrazovek) pro danou aplikaci. Takový návrh zahrnuje definici základních parametrů formulářů (název, zdroj dat atd.), dále definici vztahů mezi formuláři, způsobu zpracování dat, vztahu formuláře k jednotlivým polím atd.

Jednou z funkcí, kterou tento systém nabízí, je možnost generování formulářů. Přestože každá aplikace obsahuje velké množství různých formulářů, můžeme u nich nalézt společné vlastnosti, jako je např. přístup k databázi, operace s daty apod. V rozmístění objektů ve formulářích nalezneme pro danou aplikaci také řadu společných rysů. Tyto výše uvedené skutečnosti jsou využívány při návrhu formulářů.

AFOS FW nabízí základní schéma pro standardní formulář,
které se skládá z těchto objektů:

• Pracovní plocha
• Sada tlačítek
• Připojení k databázi, definice zdroje dat a cíle pro uložení dat
• Stavový řádek
• Help

Na základě obsahu pracovní plochy rozlišujeme tyto základní typy formulářů:
• rozcestník - pro navigaci
• master - pro zobrazení a výběr jednotlivého záznamu
• detail - pro základní operace se záznamem jako je :
   • prohlížení záznamu
   • aktualizace
   • výmaz
• formulář s nápovědou (Help)

Toto schéma je rozšířeno u formulářů typu MASTER o metody pro načítání záznamů z příslušného datového zdroje. U datových zdrojů s velkým počtem záznamů (řádově tisíce a více) se při otevření formuláře načítá jen definovaný počet záznamů. Také již při samotném otevření formuláře je možné provést omezení množství čtených záznamů pomocí filtrů. Díky těmto vlastnostem je příznivě ovlivněna rychlost odezvy dané aplikace.

Formuláře typu DETAIL umožňují základní operace s daným záznamem - čtení, aktualizace a výmaz, které jsou vázané na odpovídající operace s databází. Lze přitom definovat různé způsoby pro načítání, ukládání (např. i dávkově) a zpracování dat.

Jednotlivá pole formuláře obsahují různé typy kontrol zadávaných údajů. Kontrolu je možné provést:

• výčtem přípustných hodnot
• podle číselníku
• specifickou metodou (podle zadaného algoritmu ve tvaru skriptu).

Ke každému poli je možné přiřadit textový popis v různém jazyce.

Postup při generování formuláře je potom následující:
• definice formuláře a polí
• spuštění příslušného generátoru
• případná další úprava vygenerovaného formuláře
 

 

© Level 10 spol. s r.o., všechna práva vyhrazena, webdesign www.jak.cz