home
Společnost
Služby
Řešení
Migrace
AFOS
CEDAM
Technologie
Zákazníci
Partneři
Kontakty


bod Řešení bod AFOS bod Varianta I.
linka

nadpis

On-line spojení klienta AFOS s back-end systémem
 

On-line spojení klienta s back-end systémem (legacy application) přes front-end systém se zdá být ideálním řešením. Klient v tomto případě pracuje přímo s procesy back-end systému, případně přímo s databází back-end systému. V dané aplikaci existuje jen jediná databáze, obsahující tzv. primární data.

schema

Výše uvedené řešení má i své nevýhody, resp. provozní rizika. Jakýkoliv problém s komunikací vede k výpadku systému. Podobně problém s databází nebo back-end systémem, či jenom provádění systémové údržby databáze nebo back-end systému, možná i jen denní uzávěrka, mohou vést k nedostupnosti back-end systému pro klienta, tedy k výpadku systému. Prakticky není možná dostupnost systému 24x7. Velmi obtížně se v této architektuře implementují složitější aplikační funkce, které vyžadují podporu na úrovni datového modelu, neboť by to vedlo k nutnosti rozšířit datový model databáze back-end systému, což je v řadě reálných případů nemožné.
 

 

© Level 10 spol. s r.o., všechna práva vyhrazena, webdesign www.jak.cz