home
Společnost
Služby
Řešení
Migrace
AFOS
CEDAM
Technologie
Zákazníci
Partneři
Kontakty


bod Řešení bod AFOS bod Varianta II.
linka

nadpis

On-line spojení klienta s AFOS (front-end) systémem, semi
on-line spojení AFOS s back-end systémem
 

Aby systém nebyl tak silně závislý na dostupnosti back-end systému a klientovi poskytoval dostupnost 24x7, je třeba rozšířit front-end o databázi, která bude obsahovat všechna data, která jsou nezbytná pro funkce front-end systému. Vede to ke vzniku front-end databáze a rozšíření front-end serveru (často se nazývá v tomto případě application server) o databázový server. Nutně to nemusí být fyzicky rozdílné počítače. Front-end systém reaguje v reálném čase na transakce generované klientem, aktualizuje příslušná data ve své databázi a podle definovaného mechanismu aktualizuje odpovídající data v back-end systému. Pro tuto aktualizaci lze použít prostředky pro „zrcadlení“ databáze nebo implementovat vlastní mechanismus respektující business logiku dané aplikace, což je vůbec nejflexibilnější a zvyšuje to nezávislost na dostupnosti back-end systému. Administrace systému jako celku je v tomto případě dostatečně transparentní. V každém okamžiku lze „dohledat“, které položky byly zaktualizované, které ne.

Zkušenosti ukazují, že pro front-end aplikace potřebujeme data, která představují jen asi 20% dat, běžně využívaných v back-end systému. Proto je front-end databáze podstatně jednodušší, než back-end databáze, a její datový model lze dobře optimalizovat i pro složité aplikační funkce. Takto lze implementovat hodně sofistikované bankovní funkce pro moderní bankovní produkty.

schema
 

 

© Level 10 spol. s r.o., všechna práva vyhrazena, webdesign www.jak.cz