home
Společnost
Služby
Řešení
Technologie
AppBuilder
Základní informace
Úplné vývojové řešení
Nástroje pro návrh
Centrální repository
Vývoj
Technologie J2EE
Zákazníci
Partneři
Kontakty


bod Technologie bod AppBuilder - základní informace
linka

nadpis

Technologická nezávislost
Jedním z požadavků na klíčovou aplikaci vytvářenou ve Vaší společnosti je funkčnost po dobu více jak jedné dekády, nejenom na několik let. AppBuilder dává svým zákazníkům možnost růstu se změnou technologie.

schema

Snadná migrace aplikace v AppBuilderu na novou technologii
AppBuilder pracuje v tradičních prostředí (COBOL, C) a je dostatečně flexibilní při přechodu na nové technologie (EJB, HTML, C#). AppBuilder je charakterizován těmito vlastnostmi:
1. pracuje i v prostřední mainframu s velkými objemy transakcí
2. je postaven na repository s podporou týmového vývoje
3. AppBuilder podporuje aplikace s rozsáhlou architekturou pokrývající různé platformy
4. obsahuje sadu integračních nástrojů

Hlavní přínosy
• Kratší doba vývoje, rychlejší realizace projektů.
• Instalace aplikace v celé společnosti jedním nástrojem - snížení cen.
• Flexibilní aplikace - není třeba reinvestovat při každé technologické změně.
• Nižší investice do počítačových specialistů.

Integrační nástroj
AppBuilder poskytuje velmi dobře strukturované prostředí, umožňující specifikovat aplikaci pomocí jasných pravidel (metody, algoritmy), dat a formulářů. Díky specifikačním nástrojům je aplikace tvořena nezávisle na platformě nebo architektuře. Nástroje pro návrh a vývoj eBusiness aplikací jsou integrovány do jedné sady nazvané Construction Workbench. Toto integrované vývojové prostředí dává uživateli prostor pro vývoj všech úkolů, a to od vlastního návrhu až po vlastní instalaci.
 
Vývoj založený na repository
BluePhoenix AppBuilder používá repository ke zjednodušení řízení vývoje rozsáhlých aplikací, s jehož využítím pracují stovky vývojářů ve společném pracovním prostředí. AppBuilder repository obsahuje všechny objekty a logiku aplikace a zahrnuje konfigurační nastavení, hierarchické vztahy a metadata, potřebná pro jeden nebo více projektů. AppBuilder podporuje repository na platformě OS/390, AIX nebo NT pro řízení projektových objektů, a zároveň poskytuje snadný a výkonný přístup k těmto objektům z PC pracovních stanic.
 
Generování otevřeného kódu
Při vývoji aplikace se pouze nepatrně zajímáte o to, na jakou platformu bude umístěna - ke konci projektu může AppBuilder vygenerovat potřebný kód k rozmístění aplikace napříč vaším systémem. AppBuilder generuje otevřený zdrojový kód - čistý kód, který je možno dále editovat ve standardně používaných nástrojích.

- Open Cobol
Součástí AppBuilderem generovaného Open Cobol kódu mohou být i ladící prvky standardního Cobolu. AppBuilder Cobol nemá žádný proprietální runtime modul. Všechny požadované externí knihovny jsou k dispozici jak ve zdrojové tak i binární formě.

- Java
AppBuilder podporuje Java 2 Enterprise Edition (J2EE) pro eBusiness aplikace a generuje kód pro Java, EJB a HTML.

- SOAP-XML rozhranní
Za pomocí AppBuilderu můžete umístit vaši aplikaci jako Web Services na aplikační server nebo jako Java servlety na Web server. Aplikační logika může být realizována buď lokálně jako Java nebo zpřístupněna vzdáleně. Použitím Web Service gateway je klient schopen vytvořit SOAP-XML rozhraní pro existující AppBuilder COBOL aplikace.

schema

Mainframe kompatibilita
Mainframy jsou nadále integrální částí systému velkých společností. AppBuilder byl původně vytvořen, aby běžel v prostřední mainframů. Řada zákazníků BluePhoenix Solutions stále provozuje aplikace vytvořené v AppBuilderu před 10-ti až 12-ti lety a stále těží z této prvotní investice.

Pomocí AppBuilderu může vaše společnost převést starší aplikace do prostředí s technologií nové generace.

AppBuilder podporuje tato mainframová prostředí:
- CICS
- IMS
- WebSphere
- MVS/Batch

 

© Level 10 spol. s r.o., všechna práva vyhrazena, webdesign www.jak.cz