home
Společnost
Služby
Řešení
Migrace
AFOS
CEDAM
Technologie
Zákazníci
Partneři
Kontakty


bod Řešení bod CEDAM
linka

CEDAM

Informační systém CEDAM je především určen pro společnosti zabývající se prodejem a servisem automobilů.

Jak již vyplývá z názvu, je systém CEDAM využíván v oblasti marketingu a managementu společnosti. V oblasti marketingu je využíván v oblasti tržní komunikační politiky společnosti. V managementu umožňuje automatizovat a tím zjednodušit prodejní procesy společnosti a poskytuje vedení firmy údaje o finančních a výkonnostních ukazatelích firmy. Pro tyto dvě oblasti byly do systému implementovány funkčnosti.

Použitá technologie
Řešení systému CEDAM je založeno na platformě Windows pomocí technologii ASP.NET. Architektura řešení je postavena na konceptu AFOS. Jako databázový server je používán MS SQL Server.

Uživateli jsou data zpřístupněna pře internetový prohlížeč Internet Explorer (IE).

Při chodu systému CEDAM jsou ve velké míře využívány standardní funkčnosti výše uvedené platformě.

Výhody
- rychlý přístup k datům
- automatizovaní procesů
- optimalizace procesů v oblasti řízení uvnitř společnosti
- snížení nákladů především v oblasti marketingu

Reference
- F. KOHLHAS GmbH

 

© Level 10 spol. s r.o., všechna práva vyhrazena, webdesign www.jak.cz