home
Společnost
Služby
Řešení
Migrace
AFOS
CEDAM
Technologie
Zákazníci
Partneři
Kontakty


bod Řešení bod CEDAM bod Implementované funkčnosti
linka

nadpis

Funkčnosti implementované v systému CEDAM:

• rozhraní umožňující komunikaci s legacy systémem a běžně používanými zdroji dat.

integrace dat - racionálním spojením dat z odlišných zdrojů (např. vlastní databáze, CD se seznamem firem, obchodní rejstřík atd.) použitím algoritmu pro analýzu dat tak, aby došlo k odstranění duplicit i s ohledem na možné překlepy (informace o klientech ve vlastní databázi jsou v jiném tvaru, než pro stejného klienta na CD nebo v obchodním rejstříku), vznikne výsledná báze dat.

management prodeje - evidence zaměstnanců především prodejců, prodejních regionů a vztahů mezi prodejci, regiony a zákazníky. Prodejci lze přidělit region, regionu oblast na úrovni PSČ, města nebo vyžaduje-li to situace i ulice.

datamining - vyhledávání (podle všech možných kritérií) a prohlížení dostupných informací o zákaznících, automobilech a prodejcích

sestavy a tisk - generování a tisk sestav informující marketingové oddělení a management o chodu společnosti (např. generování a tisk sestavy o přehledu úspěšnosti marketingové akce nebo generování a tisku štítku s informací o prodávaném vozidle)

export dat - u všech sestav lze spustit okamžitý export a zobrazení dat v aplikaci Microsoft Excel.

hromadné rozesílání e-mailů - systém automaticky generuje a rozesílá e-maily
   • všem prodejcům a jejich manažerů a informuje je o změnách dat v systému
   (např. informaci o tom, že vozidlo XYZ bylo rezervováno).
   • podpora marketingových akcí a denní rozesílání e-mailů prodejcům jejichž obsahem
   jsou kontakty na zákazníky nebo přímé oslovení zákazníka elektronickou formou.

prodej automobilů - vyhledání, rezervace a konečný prodej automobilu.

bezpečnostní přístup - rozlišení, zda k datům přistupuje prodejce nebo jeho manažer.

 

© Level 10 spol. s r.o., všechna práva vyhrazena, webdesign www.jak.cz