home
Společnost
Služby
Řešení
Migrace
AFOS
CEDAM
Technologie
Zákazníci
Partneři
Kontakty


bod Řešení bod CEDAM bod Management
linka

nadpis

Pro firemní management lze systém CEDAM využít pro každou úroveň managementu společnosti:

• Strategický management
• Taktický management
• Operativní managament


Strategický management - systém CEDAM poskytuje vrcholovému managementu informace, na jejichž základě lze určit rozsah výkonů a vymezení základních trhů, popřípadě stanovit koncepci pro vytváření konkurenční pozice – určit strategický záměr z hlediska konkurenční výhody a její vazby na tržní segment.

Taktický management - systém CEDAM poskytuje informace, na jejichž základě management společnosti může stanovit taktické cíle společnosti, které umožní konkurenční výhodu společnosti. Např. zlepšení kvality služeb, přizpůsobivosti požadavkům zákazníků, hospodárnosti provozu a poměru výkony/náklady a zlepšení organizace práce.

Operativní management výroby - pro tuto úroveň managementu je systém CEDAM schopen poskytnout informace důležité pro:
• plánování prodejního sortimentu
• plánování spotřebního materiálu
• plánování prodejního procesu
• řízení prodejního procesu
• kontrolu prodejního procesu

 

© Level 10 spol. s r.o., všechna práva vyhrazena, webdesign www.jak.cz