home
Společnost
Služby
Řešení
Migrace
AFOS
CEDAM
Technologie
Zákazníci
Partneři
Kontakty


bod Řešení bod CEDAM bod Marketing
linka

nadpis

Pro firemní marketing je systém CEDAM využíván k tržní komunikační politice společnosti a pomáhá zejména v těchto oblastech:

• reklama
• přímá komunikace
• osobní prodej
• podpora prodeje

Reklama
S reklamní politikou souvisí tvorba cílových skupin – na koho se zaměřit pro danou reklamní kampaň.

Systém CEDAM nabízí provádění analýzy přípravy reklamní akce, jejíž výsledkem je přehled o tom, jaké služby jednotlivé cílové skupiny vyžadují, jakými vozidly jsou zaujaty a jaká vozidla u jednotlivých typů zákazníků již jsou. Tyto analýzy slouží jako podklady k:

• rozpočtu marketingové akce
• volbě reklamního objektu
• určení cílové skupiny
• určení reklamního poselství
• výběru reklamního prostředku

Přímá komunikace
Informační systém podporuje přímé oslovení cílených osob se zajištěním zpětné informační vazby. Má význam pro rozptýlenou cílenou skupinu. Podporované komunikační formy jsou:

• hromadný tisk dopisů a obálek
• automatické generování a odesílání dopisů v elektronické podobě

Osobní prodej
CEDAM usnadňuje osobní prodej, který je jedním z nejúčinnějších nástrojů komunikační politiky, jehož cílem je realizace prodejní transakce. Vyhledáním potencionálního zákazníka a na základě předem daných kriterií usnadňuje osobní kontakt společnosti se zákazníkem a zároveň tak snižuje náklady a riziko případné psychologické obrany potencionálního zákazníka, který může tuto formu komunikace chápat jako agresivní prodej – vnikání do soukromí.

Podpora prodeje
V oblasti podpory prodeje jde většinou o krátkodobou změnu vztahu ceny a hodnoty výrobku za účelem zvýšení obratu. Systém CEDAM poskytuje základní data, podle kterých lze konkrétně řídit termínovaný prodej se slevou, poskytnutí slevy při nákupu více výrobků, systém prémií, soutěží apod.

 

© Level 10 spol. s r.o., všechna práva vyhrazena, webdesign www.jak.cz