home
Společnost
Služby
Řešení
Technologie
Zákazníci
Partneři
Kontakty


bod Slovník pojmů
linka

nadpis

Automatizovaná konverze (migrace)

Automatizovaná migrace – konverze aplikací zahrnuje vysoký stupeň automatizace, pro něž využívá speciálně navržený nástroj pro masovou konverzi. Místo konverze jednoho prvku za druhým, jako je tomu u manuální migrace, metody masové konverze jsou automatické a umožňují vysoký stupeň kontroly a přesnosti procesu konverze. Výhody spojené s automatizovanou masovou konverzí zahrnují úspory nákladů, možnost předpovídat časové možnosti ukončení projektu stejně jako přesnost a robustnost konvertovaného kódu.


 
 

 

© Level 10 spol. s r.o., všechna práva vyhrazena, webdesign www.jak.cz