home
Společnost
Služby
Řešení
Technologie
Zákazníci
Partneři
Kontakty


bod partneři
linka

logo


BluePhoenix Solutions (BPS)
 
je světovým leaderem v oblasti modernizace firemních informačních systémů. Zaměstnává přes 450 odborníků, kteří jsou rovnoměrně rozděleni mezi USA, Evropu a Izrael. Jeho světovými partnery jsou IBM, CGE&Y, EDS, HP, Sun a Temenos.

BPS je také dodavatelem vývojového nástroje AppBuilder a migračního middleware. Tyto nástroje dále vyvíjí a poskytuje na něj podporu. Konzultanti BluePhoenix Solutions jsou přímo zapojeni do velkých projektů, ve kterých se využívají jejich technologie, resp. řešení realizovaná na bázi těchto technologií. Technologie BPS podporují většinu standardních platforem - IBM mainframy, AS 400, AIX, HP UX, Windows, Web, jazyky Cobol, C/C++, Java, HTML, .NET, C # atd.

Počátkem roku 2003, společnosti BluePhoenix Solutions (a jeho mateřská společnost, Liraz Systems Ltd.) a Crystal Systems Solutions (NASDAQ:CRYS) spojili své světové operace. Sloučením dosáhli vedoucí postavení na trhu modernizace firemních IS. Možnosti firmy Crystal ideálně doplňují možnosti BluePhoenix, takže obě společnosti upevnili svou celosvětovou pozici na trhu a zvýšili svou konkurenceschopnost. Toto sloučení již začalo přinášet výsledky a společnost Gartner Group, umístila BluePhoenix/Crystal Systems jako market leadera ve vedoucím kvadrantu na trhu modernizace legacy systémů.

Trh modernizace firemního IT je rozdělen do následujících kategorií:

Porozumění firemního IT
Sloučené skladování provozních a vývojových informací IT, umožňující firmám lépe porozumět svému IT prostředí, efektivněji udržovat IT systémy, integrovat nové softwarové produkty, znovu použít existující systémy a vystavět nové aplikace. Pro více informací pokračujte zde.
Migrace firemního IT
Automatizované migrace legacy aplikací, platforem, jazyků a dat. Pro více informací pokračujte zde.
Transformace firemního IT
Transformace rozsáhlých firemních aplikací, vyžadované regulatorními změnami a novými obchodními požadavky, umožňují společnostem prodloužit životnost svých IT systémů. Pro více informací pokračujte zde.
Rozvoj firemního IT
Technologicky nezávislé prostředí nabízí společnostem cestu efektivně využít a přepsat své existující aplikace. S vývojovými nástroji BluePhoenix, mohou firmy znovu přestavět své legacy systémy s novou funkčností (s novou přidanou hodnotou) a rozšířit je do nových technologií. Pro více informací pokračujte zde.

logo
HP
 
Vedle IBM dnes nejvýznamnější producent výpočetní techniky všech kategorií. Z pohledu bankovních aplikací nabízí HP vyjíměčnou platformu Non-Stop Himalaya (původně vyvinutou firmou Tandem Computers), mimořádně vhodnou pro rozsáhlé on-line aplikace, pro zpracování velkého počtu finančních transakcí v krátkém čase s vyloučením výpadků a pro rozsáhlé datové sklady s velkým počtem uživatelů.

 

© Level 10 spol. s r.o., všechna práva vyhrazena, webdesign www.jak.cz