home
Společnost
Služby
Řešení
Technologie
Zákazníci
Partneři
Kontakty


bod Služby
linka

nadpis

• modernizace existujících aplikací

• migrace aplikací (na úrovni platforem, dat, jazyků)

• využití migračního middleware pro zásadní re-engineering existujících aplikací

• poradenství v oblasti architektur bankovních informačních systémů

• prezentace dat z provozních (legacy) systémů pro management, kontroling atd.

• vývoj drobných i rozsáhlých aplikací pro banking & finance na platformy HP Unix, IBM mainframy, AS/400, AIX, HP Non-Stop Himalaya, Windows

• poradenství pro aplikace v oblastech ČNB výkaznictví, clearingu, bankovního účetnictví, úvěrových produktů

• použití vývojového nástroje AppBuilder s centrální repozitory pro vývoj aplikací (technologie BluePhoenix Solutions, aplikace v jazycích Cobol, Open Cobol, C/C++, Java, HTML, .NET, C#)

• zátěžové testování

 

© Level 10 spol. s r.o., všechna práva vyhrazena, webdesign www.jak.cz