home
Společnost
Služby
Řešení
Technologie
Zákazníci
Partneři
Kontakty


bod Společnost
linka

nadpis

Firma Level 10 spol. s r.o. je česko-německá konzultační firma se zaměřením na bankovnictví.

Level 10 podporuje tuto tržní filozofii: Hlavním důvodem, který vede k modernizaci svých IT systémů a aplikací, je potřeba rychle reagovat na měnící se obchodní požadavky při zachování konkurenceschopné pozice na trhu. Tohoto cíle je možno dosáhnout vysoce efektivní modernizací IT systémů, schopností nového IT řešení rychle reagovat na nové požadavky, to vše spojené s výraznou redukcí nákladů. Při modernizaci IT je účelné zachovat obchodní know-how firmy.

Právě použití technologií Enterprise IT Modernization (EIM) je pro společnosti nejefektivnější a nejschůdnější cestou k ochraně jejich existujících investic.

Svou orientací navazuje Level 10 na úspěšnou, více než desetiletou historii firmy SoNet v dané oblasti, podpořenou členstvím v alianci partnerů firmy Tandem Computers, od roku 1998 členstvím v Compaq Solutions Alliance a následně v HP Solution Allianci po sloučení firem Compaq a HP v roce 2002. Projektová divize firmy SoNet se stala základem společnosti Level10.

Firma Sonet má za sebou řadu významných projektů v bankovnictví a finančnictví, například projekt pro Burzu cenných papírů Bratislava, Konsolidační banku s.p.ú. (nyní Česká konsolidační agentura), Prominvest Bank a.s. Ukrajina, Valutová burza Kijev, HVB Bank ČR.
Vznik firmy Level 10 byl motivován snahou spojit znalosti projektových manažerů a konzultantů v oblasti banking & finance se zahraničním know-how. Velkým přínosem spolupráce se silnými zahraničními partnery je nesporně jejich hluboká praktická znalost řešení globálně ověřených a používaných po celém světě.

Práce na významných a zajímavých projektech přinesla našim pracovníkům natolik detailní a specifické znalosti, že jsou srovnatelné se znalostmi zahraničních renomovaných firem. Přímé zapojení zahraničních expertů provádíme jen na dobu nezbytnou pro vyřešení problému, který nedokážeme společně se zákazníkem lokálně vyřešit. Přičemž zde je v plné míře uplatněna výhoda rozdílné hodnoty pracovní síly, takže v konečném výsledku může společnost Level 10 nabídnout stejně kvalitní řešení jako zahraniční společnosti, ale za podstatně výhodnější cenu.

 

© Level 10 spol. s r.o., všechna práva vyhrazena, webdesign www.jak.cz