home
Společnost
Služby
Řešení
Technologie
Zákazníci
Partneři
Kontakty


bod Zákazníci
linka

nadpis

Tým firmy Level10 získal velké zkušenosti na několika významných projektech.

Konsolidační banka s.p.ú.:
• V roce 2000 se podílel na velmi úspěšné implementaci komplexního amerického bankovního systému ATLAS v Konsolidační bance (vedením projektu byla pověřena společnost SoNet), na kterou v roce 2001 navázal projekt optimalizace a rozšíření bankovního systému.

Česká konsolidační agentura:
• Implementace speciální funkčnosti jako nadstavba systému ATLAS (2002 - 07/2003)
• Výkonnostní testy pomocí systému TAP (04 - 06/2003)

BluePhoenix Solutions a Level10
• Projekt vývoje systému AFOS (Advanced Front-end System) - moderně koncipovaný front-end systém určený zejména pro bankovní a finanční aplikace, který obsahuje genericky koncipovaný framework a implementovanou produkční logiku (business logics), postavený na tzv. repository (speciální databáze uchovávající model aplikace, ze které je výsledná aplikace generována). Projekt byl zahájen v polovině roku 2002 a je realizován jako nadstavba nad vývojovým nástrojem AppBuilder firmy BluePhoenix.

F. Kohlhas GmbH (Bad Homburg, oblast Frankfurt)
• Projekt CEDAM (Central Database, Sales and Marketing System) - komplexní systém pro podporu prodeje jednoho z největších prodejců BMW v Německu. V projektu byl použit koncept systému AFOS (I. fáze projektu proběhla v období 05 – 09/2003, marketingová část v produkci od konce června, obchodní od září 2003).

 

© Level 10 spol. s r.o., všechna práva vyhrazena, webdesign www.jak.cz